L'EMOCIÓ QUE HI HA DARRERA DEL SÍMPTOMA

Propera xerrada a la Biblioteca Nova de Llorenç:

⏺️L'emoció que hi ha darrera del símptoma⏺️

➡️Origen emocional de les malalties

➡️Sentit biològic del símptoma

➡️Com afecta la desvalorització d'un mateix a nivell físic

➡️La incohèrencia entre el que pensem, sentim i fem és la base de la malaltia

➡️Prendre consciència dels símptomes ajuda a alliberar-los

➡️Repàs de les malalties més comuns i l'emoció que hi ha darrera